Vánoční přání

Published 20.12.2016

Obracím se na vás v tento vánoční čas. V době, kdy je nejdůležitější vidět své blízké, držet při sobě, myslet na druhé a uvědomit si, že z každé tmy se rodí světlo.

Naše společnost je stále více rozdělována. Jsou tu lidé, kteří se snaží námi strachem manipulovat, přebírají praktiky a strategie demagogů, populistů i teroristů. Když jejich slovům podlehneme, popřeme principy, kterých si vážíme. Nenechme se ovládnout strachem, nenechme sebou manipulovat. Buďme lepší a nabídněme pomoc těm, kteří si o ni řeknou.

Do Evropy se hrnou lidé, kteří jsou zasaženi válkou. Tady nejde o země, politiku nebo náboženství. Tady jde o lidskost. Kdo jsme my, abychom odmítli pomoc těm, kteří ji potřebují? Uvědomme si, v těchto bezútěšných časech, že máme obrovské štěstí, když máme co jíst, střechu nad hlavu a děti, které chodí do školy. Jako lidé, velice snadno zapomínáme. Nezapomeňme, že to, co nás v přírodě odlišuje, je schopnost vcítit se do druhých a nezachovat se vždy podle svých pudů, ale rozhodnout se pro to, co je těžké, ale správné. Buďme lidští.

Přeji vám všem, abychom prožili svátky v klidu a pohodě s našimi nejbližšími. Ať vaše srdce zalije mír, pokora a odpuštění.


Share this article.
Please don't hesitate to contact me with questions, comments or suggestions.